AKTUALITY

Aktuální informace z Akademie HUSPOL

12.04.2019

Příležitost ke studiu

Atraktivní a vyhledávané bakalářské a navazující magisterské studium ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT s vedlejší specializací KYNOLOGIE.

Otevřená příležitost nejen pro čerstvé mladé absolventy středních škol a gymnázií!
Tvůj věk není rozhodující! Naopak, praktické zkušenosti nám i tobě dávají smysl!
Propoj celou řadu nevšedních zážitků, které při studiu zažiješ, s následnými užitky pro budoucnost tvou, ale také tvé rodiny a vlastní pracovní kariéry.

Vzdělávací program Specialista chovu a výcviku zvířat (Master in animal breeding and training - MABT) je určen všem, kteří se profesně věnují výcviku zvířat (např. psovodi Horské služby, psovodi soukromých bezpečnostních agentur, psovodi specialisté, cvičitelé zvířat v Nadačních organizacích podporujících postižené spoluobčany, chovatelé zvířat, pracovníci v útulcích pro opuštěná zvířata, pracovníci v záchranných stanicích pro divoká zvířata, trenéři zvířat v cirkusech, zoologických zahradách, zábavních parcích aj.), psovodům Policie, Celní správy, Vězeňské služby, Městské policie.

#profesnivzdelavani #mabt
25.03.2019

Příjem přihlášek na akademický rok 2019/2020

Zahájili jsme příjem přihlášek na akademický rok 2019/2020 pro bakalářské a magisterské obory. Přihlášky přijímáme do 31. 8. 2019.

AKADEMIE HUSPOL :-)
je právnickou osobou zprostředkující vzdělávání ve vysokoškolských bakalářských a magisterských studijních programech a dále přímo působící v oblasti profesního vzdělání.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA
poskytující kvalitní vzdělání na vysoké odborné úrovni a to v úzké a profesionální spolupráci se špičkami a kapacitami v oboru nejen v České republice, ale také v zahraničí.
Ke každému studentovi přistupujeme individuálně a poskytujeme tak každému bezplatný široký servis nadstandardních informačně – vzdělávacích služeb.

PRESTIŽNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE,
která poskytuje vysoce kvalifikované vzdělání v bakalářském a magisterském studiu nejen občanům České republiky.
Naši absolventi najdou uplatnění na trhu práce jak ve státním sektoru a veřejné správě, tak v podnikatelské sféře (manažerské pozice v soukromých firmách, řídící funkce podniků a podobně)

STUDIUM můžeš zahájit jednoduše už letos na podzim! A to bez věkových rozdílů a bez přijímacích zkoušek ;-)

#bakalarskestudium #magisterskestudium
25.03.2019

Příjem přihlášek profesního vzdělávání na akademický rok 2019/2020

Vážení, zahájili jsme příjem přihlášek na akademický rok 2019/2020 do programu profesního vzdělání - Specialista chovu a výcviku zvířat.

AKADEMIE HUSPOL :-)
je právnickou osobou zprostředkující vzdělávání ve vysokoškolských bakalářských a magisterských studijních programech a dále přímo působící v oblasti profesního vzdělání.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA
poskytující kvalitní vzdělání na vysoké odborné úrovni a to v úzké a profesionální spolupráci se špičkami a kapacitami v oboru nejen v České republice, ale také v zahraničí.
Ke každému studentovi přistupujeme individuálně a poskytujeme tak každému bezplatný široký servis nadstandardních informačně – vzdělávacích služeb.

PRESTIŽNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE,
která poskytuje vysoce kvalifikované vzdělání v bakalářském a magisterském studiu nejen občanům České republiky.
Naši absolventi najdou uplatnění na trhu práce jak ve státním sektoru a veřejné správě, tak v podnikatelské sféře (manažerské pozice v soukromých firmách, řídící funkce podniků a podobně)

STUDIUM můžeš zahájit jednoduše už letos na podzim! A to bez věkových rozdílů a bez přijímacích zkoušek ;-)

#profesnivzdelavani #mabt
11.10.2018

Konference Lidská práva a svobody a jejich realizace v podmínkách nedostatku svobody

Zástupci naší akademie se v následujícím měsíci aktivně zúčastní konference v Kyjevě, kterou pořádá Ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny. Téma této konference je “Human rights and freedoms and their implementation in conditions of lack of freedom” (Lidská práva a svobody a jejich realizace v podmínkách nedostatku svobody).
06.05.2018

Seminář základní taktické dovednosti se psem

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům a kolegům ze zahraničí, kteří absolvovali speciální seminář o základní taktické dovednosti se psem.
Seminář základní taktické dovednosti se psem Seminář základní taktické dovednosti se psem Seminář základní taktické dovednosti se psem

Taktika byla prováděna v terénu, aby byla pro zúčastněné týmy vytvořená reálná situace.
Seminář zahájil majitel Akademie Huspol pan Bc. Pavel Polián a prorektor akademie PaedDr. Milan Hejdiš, Ph.D.

Dále bychom chtěli poděkovat instruktorům za předvedení profesionálního výkonu. Budeme se těšit na setkání na další řadě speciálních seminářů.
01.05.2018

Vydání sborníku z 1. ročníku Kynologicko-animoterapeutické konference

Vážení návštěvníci, zveřejňujeme Sborník z 1. ročníku Kynologicko-animoterapeutické konference konané v Hranicích v roce 2017. Sborník přednášek můžete stahovat zde (Sborník) nebo je uložen v detailu konference.
#animoterapie #kynologie #konference
28.03.2018

Seminář základní taktické dovednosti se psem

Seminář je zaměřen na základní taktické postupy při výkonu služby se psem. Instruktoři semináře jsou z Armády ČR a Policie ČR. Přihlášky posílejte do 20.4.2018 na adresu petr.polian@huspol.cz Více informací na zde.
#bakalarskestudium #magisterskestudium
01.02.2018

Příjem přihlášek na akademický rok 2018/2019

Zahájili jsme příjem přihlášek na akademický rok 2018/2019 pro bakalářské a magisterské obory. Přihlášky přijímáme do 31.8.2018.
#bakalarskestudium #magisterskestudium
08.10.2017

Otevřené studijní programy

Akademie HUSPOL otevřela studijní programy bakalářského a magisterského studia v oboru Environmentální management se specializací Kynologie a Mezinárodní vztahy se specializací Bezpečnostní management. Otevřeli jsme také doktorandský studijní program Environmentální management. Všem studentům přejeme zdárné studium.
#studium
04.09.2017

Konference Bezpečnost státu

Akademie HUSPOL Vás srdečně zve 19. září 2017 na konferenci Bezpečnost státu a možnost adekvátní reakce Vnější a Vnitřní reakce. Konference se koná pod záštitou místopředsedy Výboru po obranu Ing. Bohuslava Chalupy.
#bezpecnost #kynologie #konference
02.08.2017

Příběhy, kde hlavní roli hraje náš čtyřnohý kamarád, mě dokáží dostat do úzkých a dokonce i rozplakat.

Radek Komoráš pracoval více než patnáct let v rezortu obrany. Věnoval se především náboru nových vojenských profesionálů při profesionalizaci Armády České republiky za legendárních dob například ministra Jaroslava Tvrdíka. Těch ministrů přežil více. Pracoval v oblasti marketingu, médií a public relations. Sám přicházel s kreativními nápady, kde důležitou roli nehráli jen vojáci, ale i jejich čtyřnozí kamarádi. Radek se s námi podělil nejen o své letité zkušenosti působení v rezortu, ale svěřil se nám, proč se rozhodl ke spolupráci právě s akademií Huspol.


Eva Samková, olympijská vítězka a členka Armádního sportovního centra DUKLA, se kterým Radek dlouhá léta úzce při aktivitách na podporu náboru spolupracoval.
Slyšela jsem, že tvá přezdívka je Kajman, je to pravda?

Ano je, ale Kajman je druh krokodýla ne psa, pokud na to narážíš. Vím, kam míříš, ano. Je to tak. Potkal jsem se Pavlem Poliánem, vedoucím Akademie HUSPOL. Nebyla to náhoda, ale myslím, že se to mělo stát. Jeho vize a cíle, nadšení pro věc, pro mne osobně hodně znamenají. A Kajman je dravec. A jako takový jsem se zakousl, a rozhodně chci být platným hráčem týmu, který má vysoké ambice v oblasti školství a vzdělávání.

Se školstvím již máš své osobní zkušenosti, pracoval jsi jako osobní tajemník ministra Marcela Chládka v Sobotkově vládě.

Ano, velmi dobrá a plnohodnotná pracovní zkušenost v mé kariéře. Přecházel jsem tam z kabinetu ministra obrany. U armády jsem fungoval více jak patnáct let. Na školství jsem se skutečně hodně naučil, bylo to pro mne hodně zajímavé období. Vedl jsem tým poradců pana ministra a byl u mnoha školských projektů.


Komunikace jako zábava a práce v jednom. Arabela team, Československý lev. Nevznikly by, kdyby Radek nepotkal ty správné lidi, se kterými táhnul za jeden provaz.
Takže by se dalo říci, že na Akademii Huspol se budeš cítit jako ryba ve vodě?

Určitě ano, a vůbec nejde o praxi jako pravé ruky ministra školství. Více mi dalo působení na obraně. Tam jsem řídil tým copywriterů, grafiků, měl jsem pod svým vedením také například digitální tiskárnu. Byl jsem hodně kreativní a stal jsem se jedním z hlavních pilířů profesionalizace Armády České republiky, jakožto prioritního úkolu vlády České republiky.

Vím, že jsi v armádě vymýšlel, organizoval a ještě i moderoval různé eventové aktivity na podporu náboru. Schválně, setkal ses při nich třeba i se služebními psy AČR?

Samozřejmě že ano, nesčetněkrát. Jednou mi však zatrnulo. Ne proto, že aktérem ukázky byl pitbul. Ten byl milý. Mnoho lidí neví, že to není žádný krvežíznivý pes, ale přátelský a pohodový. Zkrátím to, provokoval jsem tehdejšího tiskového mluvčího Vojenské policie při vzájemném rozhovoru a ten mi to vrátil. Něco mi nenápadně strčil do kapsy, vycvičený pes našel „drogu“ a mně okamžitě sebrala zásahovka. Přihlížející diváci netušili co se děje, stejně tak jako já.

Vidím, že jsi měl rizikové povolání, nebo spíše koníčka moderování, kterého jsi využil v armádě.

Vůbec ne, jen se snažím svých komunikačních dovedností využít pro dobro věci. Mohu se ještě vrátit k pejskům v armádě?


Psí hrdinka Alice zavítala i mezi děti do severočeského Žatce v rámci PR akce na podporu náboru AČR.
Z tvého působení na obraně a z celostátní televize a tisku znám příběh Alice….

To je velmi silný a dojemný příběh se šťastným koncem díky lidskosti a obětavosti. V hlavní roli pes Alice a vojenský profesionál Juraj Králík v misi v Kosovu. Nebudu to tady popisovat, domluvil jsem se s autorem reportáže Jirkou Hokůvem, který ji tehdy točil pro internetové stránky ministerstva obrany, že nám ji rád poskytne. V nejbližší době příběh Alice zveřejníme. Když jsme Alici s Jurou měli na jedné z prezentačních eventových akcí Týden s armádou v Žatci, draly se mi do očí slzy. Zaplněné žatecké divadlo tleskalo Jurovi a lidem, kteří Alici dostali z Kosova do Česka ve stoje dlouhé minuty. To bylo hodně silné…

A proč tedy právě Akademie Huspol?

Hodně lidí si o mně myslí, že jsem ryzí tvrďák, neúprosný zabiják a dravec Kajman. Ano, umím jít dravě za svými vizemi a stanovenými cíli. Musím však být silně a efektivně motivován a jít do toho všeho s vnitřním přesvědčením a nadšením. Uvnitř mého já se však skrývá duše muže, který je citlivý a empatický. A já tady cítím šanci prodat svou dravost ve prospěch užitečné věci jako je vzdělání a praxe. A bez té empatie by to šlo velmi těžko….


#pribehy
02.08.2017

Proč bych měl uvažovat o studiu ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT s vedlejší specializací KYNOLOGIE?

Studiu psů a všeho, co je s nimi spojeno, se věnují skupiny specialistů od biologů, genetiků, zoologů a behavioristů až po historiky, veterináře a odborníky chovů.

Neformálně se psům ale věnují i lidé bez vědeckého zaměření jako novináři, spisovatelé, chovatelé, výcvikáři, psovodi a další, jejichž zdroji jsou kromě literatury a historie převážně osobní zkušenosti.
Výsledkem tohoto nevědeckého úsilí je poté celá řada různých teorií, názorů a postupů, které jsou prezentované v knižní literatuře, nebo dnes už moderně, cestou sociálních sítí. Kynologie je velmi široký obor, a jak jsme již na začátku ukázali, sdružuje v sobě celou řadu profesí a odborností. Nezanedbatelnou část ale tvoří, a řekl bych, že většinovou, právě ta „laická“ veřejnost, která se ale chovu a výcviku věnuje srdcem a jejich empatie a láska ke svému čtyřnohému miláčkovi dokáže doslova zázraky.

Propojení vědecké a nevědecké činnosti, tedy teorie prokázané výzkumy, experimenty a odbornými analýzami s praxí a zkušenostmi nadšenců, lze dosáhnout zajímavých a efektivních výsledků v oblasti kynologie na celosvětové úrovni.

Naší vizí není potlačování praktických výsledků nadšenců na úkor vědeckých teorií a výzkumů. Naopak chceme propojit tyto dva světy. Našim studentům budeme naslouchat, čerpat z jejich praxe, dovedností a zkušeností. Cestou praktických workshopů, specializovaných cvičení, konferencí a mezinárodních stáží, budeme společně hledat cesty, jak napomoci zkvalitnit činnost psovodů, specialistů výcvikářů, pracovníků bezpečnostních služeb a všude tam, kde pes je nedílnou součástí děje.

Není to „hratelný“ důvod proč se stát součástí něčeho tak výjimečného, kde mohu otevřeně komunikovat svůj názor, postřehy a výsledky mé dosavadní praxe? Co vlastnímu studiu a sebevzdělání dává jasnou přidanou hodnotu? Rozhodně je. Studiem a zvyšováním kvalifikace se budete osobně podílet na rozvoji kynologie jako celku, a můžete se stát jedním ze spoluautorů mezinárodně uznávaných odborných postupů a činností.

#bakalarskestudium #magisterskestudium #kynologie
21.07.2017

Jsme jiní, přinášíme nový a neotřelý pohled na vysokoškolské studium. Rebelové však nejsme.

Zkušenosti jednotlivců a zájmových skupin v oblasti kynologie jsou bezednou studnicí užitečných dovedností, které by bylo škoda ignorovat, a nevyužít je tak pro další vědecké účely a praktickou činnost.

„Někdo by mohl namítat, že od toho tu máme různé konference, setkání a podobné aktivity“, říká vedoucí soukromé vysoké školy Pavel Polián. Proč tedy vsadili na kartu aktivní spolupráce se studenty?
Pavle, proč tedy právě tato cesta?

Řeknu to jednoduše, proč máme studenty svazovat nějakými konvencemi, když víme, že se budou rekrutovat ve větší míře především z praxe? Pro nás jsou to lidé, kterých si nesmírně vážíme a jsme přesvědčeni, že si studium vyberou proto, že mají osobní vztah k příslušnému bakalářskému nebo magisterskému studiu.

A co ti mladí, středoškoláci, absolventi gymnázií?

Neznám ideálnější spojení praktiků a nadšenců. Dokáží se nádherně doplňovat. Určitě mohou vytvořit skvělé party, které budou obrovským přínosem pro společnost.

Nebojíš se generačních rozdílů?

Vůbec ne! Pes jako nejlepší přítel člověka je silným poutem v běžných domácnostech. Proč by tomu nemělo tak být na poli vysokoškolského studia? Vždyť všem zúčastněným jde přece o jedno. Být odborníkem a specialistou v oboru a specializaci. Praxe zkušených matadorů a nadšení pro věc mladých lidí, to je to co může naší soukromou vysokou školu skutečně v dohledu pěti let dostat na vysokou úroveň a vybudovat jí mezinárodní kredit a značku.

Co ty osobně považuješ ještě za motivační pro případné uchazeče o studium?

Hlavní vize tu již byla zmíněna, domnívám se, že je cílená na všechny věkové kategorie. Pro zájemce z praxe, je to především studium při zaměstnání s možností úhrady školného zaměstnavatelem, dále pak možnost absolvovat atraktivní odborné a praktické semináře a workshopy, účastnit se mezinárodních konferencí a poznávat nadšence i odborníky z celé Evropy. Pro ty mladé určitě fakt, že vedle odborného studia získají celou řadu užitečných rad a námětů do jejich dalšího kariérního postupu od zkušených kolegů.

Jaké máš osobní přání související s fungováním soukromé vysoké školy – akademie Huspol?

Tak v první řadě jde o člověka. Vážím si každého jedince, který se školou spolupracuje a pomáhá s jejím chodem a rozvojem. Ti jsou u zrodu něčeho, co posune vysoké školství dopředu. Alespoň u nás určitě. Ruku v ruce jsou s tím samozřejmě naši budoucí studenti. Velmi bych si přál, aby se z nich stala jedna velká rodina, která se bude těšit na setkání při studiu ale i mimo něj. Mnohdy to bude jistě složité, počítáme s tím, že u nás budou studovat nejen zaměstnaní lidé, ale také tátové či mámy od rodin, a toho času na zábavu nazbyt mít nebudou. Jsem si však vědom toho, že pokud se táhne za jeden provaz, lze dosáhnout maximálních životních met a cílů. A zábava, uvolnění a poznání mimo „školní“ lavice tomu samozřejmě hodně napomáhá.
24.04.2017

Příjem přihlášek na akademický rok 2017/2018

Zahájili jsme příjem přihlášek na akademický rok 2017/2018 pro bakalářské a magisterské obory. Přihlášky přijímáme do 31. 8. 2017.
#bakalarskestudium #magisterskestudium
19.02.2017

Proběhla kynologicko - animoterapeutické konference

Máme za sebou úspěšný první ročník kynologicko - animoterapeutické konference. Tímto děkujeme Všem přispěvovatelům a aktivním účastníkům za své příspěvky. V současné době připravujeme sborník, který včetně fotodokumentace bude vyvěšen na stránkách Akademie.

Zároveň se již nyní těšíme na další ročník.
30.01.2017

Zahájení akademického roku letním semestrem 2016/2017

Zahájili jsme nábor studentů na letní semestr 2016/2017 pro bakalářské a magisterské obory. Studenti mohou začít studovat již nyní od letního semestru a následně pokračovat dále ve studiu. Přihlášky přijímáme do konce února. Zahájení výuky v březnu 2017.
#bakalarskestudium #magisterskestudium
29.01.2017

Kynologicko-animoterapeutická konference

1. ročník Kynologicko-animoterapeutické konference, která se koná 11. února 2017 v Hranicích (Olomoucký kraj).

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vás pozvali na 1. ročník Kynologicko-animoterapeutické konference, kterou pořádame se spolupráci s Akademií HUSPOL, Mendelovou univerzitou v Brně a Spoločnosťi pre sociálnu integráciu v SR.

Konference se uskuteční 11. února 2017 v Hranicích (Olomoucký kraj) a je rozdělena do 3 tématických okruhů:

  1. Kynologická část
  2. Animoterapeutická část
  3. Management kynologického výcviku
#animoterapie #kynologie #konference
Sending...