AKTUALITY

Aktuální informace z Akademie HUSPOL

25.03.2019

Příjem přihlášek na akademický rok 2019/2020

Zahájili jsme příjem přihlášek na akademický rok 2019/2020 pro bakalářské a magisterské obory. Přihlášky přijímáme do 31. 8. 2019.

AKADEMIE HUSPOL :-)
je právnickou osobou zprostředkující vzdělávání ve vysokoškolských bakalářských a magisterských studijních programech a dále přímo působící v oblasti profesního vzdělání.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA
poskytující kvalitní vzdělání na vysoké odborné úrovni a to v úzké a profesionální spolupráci se špičkami a kapacitami v oboru nejen v České republice, ale také v zahraničí.
Ke každému studentovi přistupujeme individuálně a poskytujeme tak každému bezplatný široký servis nadstandardních informačně – vzdělávacích služeb.

PRESTIŽNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE,
která poskytuje vysoce kvalifikované vzdělání v bakalářském a magisterském studiu nejen občanům České republiky.
Naši absolventi najdou uplatnění na trhu práce jak ve státním sektoru a veřejné správě, tak v podnikatelské sféře (manažerské pozice v soukromých firmách, řídící funkce podniků a podobně)

STUDIUM můžeš zahájit jednoduše už letos na podzim! A to bez věkových rozdílů a bez přijímacích zkoušek ;-)

#bakalarskestudium #magisterskestudium
Sending...