AKTUALITY

Aktuální informace z Akademie HUSPOL

12.04.2019

Příležitost ke studiu

Atraktivní a vyhledávané bakalářské a navazující magisterské studium ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT s vedlejší specializací KYNOLOGIE.

Otevřená příležitost nejen pro čerstvé mladé absolventy středních škol a gymnázií!
Tvůj věk není rozhodující! Naopak, praktické zkušenosti nám i tobě dávají smysl!
Propoj celou řadu nevšedních zážitků, které při studiu zažiješ, s následnými užitky pro budoucnost tvou, ale také tvé rodiny a vlastní pracovní kariéry.

Vzdělávací program Specialista chovu a výcviku zvířat (Master in animal breeding and training - MABT) je určen všem, kteří se profesně věnují výcviku zvířat (např. psovodi Horské služby, psovodi soukromých bezpečnostních agentur, psovodi specialisté, cvičitelé zvířat v Nadačních organizacích podporujících postižené spoluobčany, chovatelé zvířat, pracovníci v útulcích pro opuštěná zvířata, pracovníci v záchranných stanicích pro divoká zvířata, trenéři zvířat v cirkusech, zoologických zahradách, zábavních parcích aj.), psovodům Policie, Celní správy, Vězeňské služby, Městské policie.

#profesnivzdelavani #mabt
Sending...