AKTUALITY

Aktuální informace z Akademie HUSPOL

02.08.2017

Proč bych měl uvažovat o studiu ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT s vedlejší specializací KYNOLOGIE?

Studiu psů a všeho, co je s nimi spojeno, se věnují skupiny specialistů od biologů, genetiků, zoologů a behavioristů až po historiky, veterináře a odborníky chovů.

Neformálně se psům ale věnují i lidé bez vědeckého zaměření jako novináři, spisovatelé, chovatelé, výcvikáři, psovodi a další, jejichž zdroji jsou kromě literatury a historie převážně osobní zkušenosti.
Výsledkem tohoto nevědeckého úsilí je poté celá řada různých teorií, názorů a postupů, které jsou prezentované v knižní literatuře, nebo dnes už moderně, cestou sociálních sítí. Kynologie je velmi široký obor, a jak jsme již na začátku ukázali, sdružuje v sobě celou řadu profesí a odborností. Nezanedbatelnou část ale tvoří, a řekl bych, že většinovou, právě ta „laická“ veřejnost, která se ale chovu a výcviku věnuje srdcem a jejich empatie a láska ke svému čtyřnohému miláčkovi dokáže doslova zázraky.

Propojení vědecké a nevědecké činnosti, tedy teorie prokázané výzkumy, experimenty a odbornými analýzami s praxí a zkušenostmi nadšenců, lze dosáhnout zajímavých a efektivních výsledků v oblasti kynologie na celosvětové úrovni.

Naší vizí není potlačování praktických výsledků nadšenců na úkor vědeckých teorií a výzkumů. Naopak chceme propojit tyto dva světy. Našim studentům budeme naslouchat, čerpat z jejich praxe, dovedností a zkušeností. Cestou praktických workshopů, specializovaných cvičení, konferencí a mezinárodních stáží, budeme společně hledat cesty, jak napomoci zkvalitnit činnost psovodů, specialistů výcvikářů, pracovníků bezpečnostních služeb a všude tam, kde pes je nedílnou součástí děje.

Není to „hratelný“ důvod proč se stát součástí něčeho tak výjimečného, kde mohu otevřeně komunikovat svůj názor, postřehy a výsledky mé dosavadní praxe? Co vlastnímu studiu a sebevzdělání dává jasnou přidanou hodnotu? Rozhodně je. Studiem a zvyšováním kvalifikace se budete osobně podílet na rozvoji kynologie jako celku, a můžete se stát jedním ze spoluautorů mezinárodně uznávaných odborných postupů a činností.

#bakalarskestudium #magisterskestudium #kynologie
Sending...