KYNOLOGICKO-ANIMOTERPEUTICKÁ KONFERENCE

1. ročník , 11.2.2017

Program konference

09.00 hod. Otevření konference

Felix Černoch: Proslov k účastníkům konference
Pavel Polián: Informace k vysokoškolskému studiu na Akademii Huspol
Milan Hejdiš: Význam konference ve vztahu ke studiu bezpečnostního managementu, environmentálnímu managementu a kynologie

09.30 - 11.30 hod. Kynologická část

Jiří Rulc: Počátky služební kynologie na území našeho státu
Petr Polián: Rozvoj loveckého pudu u psů
Petr Sláma: Imunitní systém psa
Andrea Tvrdá: Dva základní metodické směry vedení psa při výkonu Zoo-terapie (animoterapie)
Kateřina Thelenová: Metody výzkumu v etologicko - emočním přístupu k vedení psa
Petr Řezáč, Zdeněk Havlíček, Lenka Pillerová, Kristýna Holcová, Eva Koru: Agresivní chování psů
Diskuse

11.30 - 12.30 hod. přestávka, občerstvení, diskuse

12.30 - 13.30 hod. Animoterapeutická část

Andrea Tvrdá: Obor AASW a jeho oblast Zoo-terapie - metody a aktivizační prvky
Kateřina Thelenová: Kvalita animoterapie kontrovaná pomoci evaluace služby
Martina Oravcová: Canisterapie v prostředí vězeňských zařízení
Hana Poliánová: Pes, přítel člověka
Milan Hejdiš: Zooterapie na území Slovenské republiky
Diskuse

13.30 - 14.30 hod.hod. Management kynologického výcviku

Andrea Tvrdá: Oblast výcviku psa a jeho role v AASW
Kateřina Thelenová: Role zadavatele a etika příjemce služby zahrnujíci AASW
Diskuse

14.30 - 15.00 hod. - Ukončení konference

Vědecký výbor konference

doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
PaedDr. Milan Hejdiš, Ph.D.
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Bc. Pavel Polián

Organizační výbor konference

Bc. Pavel Polián
Mgr. Hana Poliánová
Mgr. Alica Hejdišová
Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Bc. Petr Polián

Místo a čas

11. února 2017
9:00
Vstup zdarma

Dokumenty

Sending...