Bezpečnost státu a možnost adekvátní reakce
Vnější a vnitřní hrozby

19. 9. 2017

Příspěvky do konference

Příspěvky zašlete e-mailem do 19. 09. 2017 na adresu m.hejdis@gmail.com, popř. mohou být odevzdány v den konání konference. Informace o pravidlech příspěvků najdete v dokumentu Pokyny pro uveřejnění referátu ve sborníku.

Vědecký výbor konference

prof. Ing. Aleš Komar, CSc.
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD.
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.

Místo a čas

19. září 2017
9:00

Dokumenty

Sending...