Bachelor of Business Administration - BBA

Profesní managerské vzdělání

Charakteristika vzdělání

Akreditace: AAHEA USA a MŠMT ČR, zákon č. 111/1998 Sb., § 60, celoživotní vzdělávání BBA je profesní, nikoliv akademický titul. Píše se za jméno a bude udělen v souladu s naší institucionální akreditací AAHEA USA.

MŠMT ČR, zákon č. 111/1998 Sb., § 60 – celoživotní vzdělávání, výstupem je osvědčení podle § 60 zákona o vysokých školách

Délka studia: dvousemestrální studium (12 měsíců).

Forma studia: prostřednictvím internetových technologií odkudkoliv a kdykoliv (přes internet s využitím elektronických studijních textů, videonahrávek a dalších moderních mobilních technologií).

Požadavky na přijetí ke studiu: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.

Na začátku každého měsíce dostane posluchač veškerou dokumentaci k danému předmětu. Po skončení výuky každého předmětu vypracuje posluchač seminární práci v rozsahu 3 stran. Cílem seminární práce je aplikovat nastudovanou teorii do své práce. Po vyhodnocení této práce je studentovi předmět započítán. Na konci studia vypracuje posluchač závěrečnou práci o rozsahu 20 stran. Tu obhájí před komisí, které předsedá docent nebo profesor. Obhájením získá profesní titul BBA. Diplomy jsou absolventům předávány na slavnostní promoci.

Absolventi tohoto programu získají dovednosti k výkonu práce na pozicích středního a vyššího managementu a případně také ke studiu navazujícího MBA programu, kde mohou požádat jako naši absolventi o slevu na školném.

Každý náš absolvent dostává mimo vlastní diplom BBA také výpis absolvovaných předmětů tzv. Diploma supplement, který prokazuje jejich kreditní úroveň. Diplomy jsou absolventům předávány na slavnostní promoci.

Zimní semestr

Letní semestr

Teorie a praxe obchodu
Mezinárodní marketing
Komunikace
Digitální ekonomika
Informatika
Strategický management
Management
Volitelný předmět:
Světová ekonomika (Manažer obchodu)
Marketing
Volitelný předmět:
Ochrana osobních údajů - GDPR (Vedoucí provozu)
Cena studia na vyžádání na studijním oddělení
Sending...