SPECIALISTA CHOVU A VÝCVIKU ZVÍŘAT

Profesní vzdělání - se specializací psi

Charakteristika vzdělání

Výuka studenta v teoreticko-praktických modulech bude názorně demonstrována a prakticky prováděna na zvířatech v majetku společnosti HUSPOL group s.r.o., která bude vyučovat teoreticko-praktický výcvik zvířete. S těmito zvířaty bude také prováděna praktická část zkoušky.

Vzhledem k tomu, že v ČR jsou v největší míře zastoupeni majitelé psů (46% domácností) a profesionálové, kteří využívají výjimečné vlastnosti psa ve své profesi – bude studium zaměřeno především na výcvik psů.

Majitelé psů a profesionální kynologové se mohou praktické části studia zúčastňovat se svým psem. S ním také budou skládat závěrečnou zkoušku z praktických dovedností.

Lektorský tým je složen z vysoce kvalifikovaných, vysokoškolských pedagogů s dlouholetými zkušenostmi ve výuce i profesionálů s praktickými zkušenostmi ve výcviku zvířat – osobností, vlastnících mezinárodní licenci pro vzdělávání kynologů, veterinárních pracovníků, vědeckých pracovníků v oboru etologie, významných chovatelů, profesionálů služební kynologie.

  • výuka probíhá formou víkendového studia (so+ne), kdy se jedná zpravidla o 1 víkendové setkání v měsíci,
  • 2 semestry,
  • výuka probíhá v českém nebo slovenském jazyce,

Vzdělávací program je zakončen závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z ústní a praktické části.

Profesní vzdělávání je zaměřeno na získávání takových schopností člověka, které umožňují efektivně pracovat se zvířaty.

program - SPECIALISTA CHOVU A VÝCVIKU ZVÍŘAT – psi (Master in animal breeding and training - MABT) bude zakončen závěrečnou zkouškou a závěrečnou prací. Závěrečná zkouška se skládá z ústní a praktické části.

Účastník tohoto programu obdrží Diplom a za jménem titul ,,MABT.“Pro přihlášení pošlete prosím vyplněnou přihlášku poštou na adresu sídla školy :
HUSPOL group s.r.o
Akademie HUSPOL
Rybářská 381
753 61 Hranice IV Drahotuše

Cena za studijní program je 25.500 Kč

Sending...