ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT

Bakalářský studijní program - studijní plán vedlejší specializace - Kynologie

Externí forma studia

Charakteristika studijního programu

Student studijního programu získá poznatky, vědomosti a kompetence využitelné základních oblastech tvorby a ochrany složek životního prostředí v kontextu udržitelného růstu a udržitelného rozvoje.

  • má znalosti o multikauzalitě a variabilitě antropogenní činnosti člověka a jeho dopadech na biodiverzitu a životní prostředí,
  • dokáže definovat základní problémy životního prostředí a určovat priority jejího řešení a možnosti efektivního a šetrného působení člověka v životním prostředí,
  • je kompetentní pracovat v prostředí právních subjektů, podnikat a aktivně působit při definování environmentálních aspektů a vlivu procesů, jejích vstupu, probíhajících činnosti a výstupů, včetně neupotřebitelných zbytků produktu a jejich likvidace,
  • získá i kompetence pro environmentální rozhodování orientované na změnu vzorce spotřeby, environmentální vhodné výroby a produkty, tvorbu a řízení programu realizace stanovené environmentální politiky subjektu implementace a udržování základních systému environmentálního řízení, poradenskou a konzultační činnost ve vybraných oblastech environmentálního managementu, praktické činnosti zvyšování environmentálního vzdělávání, povědomí a zvyšování angažovanosti obyvatelů i zaměstnanců jako i ovlivňování, formování a stimulace veřejného mínění v rámci environmetálního chování,
  • může se uplatnit na úrovních základního a středního managementu v orgánech státní správy samosprávy, třetího sektorů jako i ve výrobních i nevýrobních organizací při implementování nástrojů environmentální politiky a environmentálního managementu,
  • může se uplatnit při spolupráci s institucemi a orgány národních a mezinárodních institucí a organizací,
  • díky specializaci se absolventi také mohou uplatnit jako psovodi u Policie ČR, Celní správy, Vězeňské služby, Městské policie nebo Horské služby. Dále také jako psovodi soukromých bezpečnostních agentur, psovodi specialisté, cvičitelé zvířat, chovatelé zvířat, pracovníci v útulcích pro opuštěná zvířata, pracovníci v záchranných stanicích pro divoká zvířata, aj.).

Stručná charakteristika předmětu

Sending...