ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT

Magisterský studijní program - studijní plán vedlejší specializace - Kynologie

Externí forma studia

Charakteristika studijního programu

Absolvent studijního programu ovládá systém progresivního řízení, rozhodování, koordinování a kontroly zdrojů, procesů a vztahů organizací zaměřených na řešení environmentálních problémů, na tvorbu a ochranu životního prostředí v podmínkách formovaní udržitelného rozvoje společnosti.

Získá znalosti z oblasti genetiky, zootechniky, etologie, veterinářství. Dále se student bude orientovat ve všech základních směrech kynologické činnosti, managementu chovu a veterinářství.

  • pozná a využívá systémy environmentálního managementu a environmentálního auditu, vyplývající z celosvětových uznávaných dokumentů,
  • podporuje rozvoj konstruktivního životního stylu obyvatelů, má znalosti o mechanizmech působení na veřejné mínění obyvatel a ovládá nástroje na usměrňování různých cílových skupin,
  • tvoří a aplikuje vzdělávací a tréninkové programy, dokáže simulovat, tvarovat a modelovat virtuální mechanismy chování přírodních a humánních systémů a dopad harmonického, nebo disharmonického (patologického) působení na životní prostředí, pozná metody identifikace, diagnostikování a řízení jednotlivců a cílových skupin. Koordinuje činnost zainteresovaných složek při řešení problémů životního prostředí na regionální a lokální úrovni.

Absolvent najde uplatnění v organizacích a institucích, které realizují environmentální politiku a v právních subjektech podnikání, kde je připravený na práci na různých úrovních managementu v oblasti výroby a marketingu v rovině environmentální a ekonomické, ale i v organizacích zabezpečujících konzultační a informační služby, a podobně. Získané znalosti a zručnosti bude moci uplatnit také v administrativním aparátu státní a veřejné správy a samosprávy, mezinárodních institucích působících v České republice, jako i v zahraničí, ve vzdělávacích zařízeních a v organizacích zabezpečujících technickou infrastrukturu.

Díky specializaci se absolventi také mohou uplatnit jako psovodi u Policie ČR, Celní správy, Vězeňské služby, Městské policie nebo Horské služby. Dále také jako psovodi soukromých bezpečnostních agentur, psovodi specialisté, cvičitelé zvířat, chovatelé zvířat, pracovníci v útulcích pro opuštěná zvířata, pracovníci v záchranných stanicích pro divoká zvířata, aj.).

Stručná charakteristika předmětu

Sending...