Master of Business Administration - MBA

Profesní managerské vzdělání

Charakteristika vzdělání

Specializace MBA programů

Délka studia: ve všech specializacích dvousemestrální studium.

Forma studia: prostřednictvím internetových technologií odkudkoliv a kdykoliv (přes internet s využitím elektronických studijních textů, videonahrávek a dalších moderních mobilních technologií).

Požadavky na přijetí ke studiu: absolventi vysokých škol (Bc., Mgr., Ing., BBA, BA, MSc., JUDr., atd.), nebo absolventi středních škol s maturitou s odpovídající praxí. (Požadovaný rozsah je projednáván individuálně s prorektorkou pro pedagogickou činnost.)

Studium odpovídá nejmodernějším trendům vzdělávání manažerů a specialistů ve vyspělých zemích. Ve světě je standardem u exkluzivních vzdělávacích institucí umožnit manažerům a specialistům studium z „domácí učebny“, tzv. on line studium přes internet. To ale vyžaduje perfektní e-learningové zabezpečení. U nás takovou podporu studia dostanete. Máte k dispozici e-learningové texty, samodiagnostiku a videonahrávky. Každý měsíc nastudujete jeden modul a v seminární práci v rozsahu cca pěti stran si vypracujete svoji aplikaci získaných znalostí do své praxe a svého života. I když cílem je rozvoj profesních kompetencí, vybudujete si také takový teoretický základ na úrovni magisterského stupně studia, kterým disponují Vaši kolegové ve vyspělých zemích světa.

V průběhu studia si zpracujete disertační práci. V ní si vyřešíte Vámi definovaný problém svého pracoviště, nebo Vaší profese. Proto ani vypracováváním disertační práce neztratíte zbytečně žádný čas. Právě toto si chválí všichni naši absolventi. Disertační práci obhájíte před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů, specialistů z praxe a akademických pracovníků.

Každý náš absolvent dostává mimo vlastní diplom MBA také výpis absolvovaných předmětů tzv. Diploma supplement, který prokazuje jejich kreditní úroveň. Diplomy jsou absolventům předávány na slavnostní promoci.

Cena studia na vyžádání na studijním oddělení
Sending...