MBA - General management

Profesní managerské vzdělání ve specializaci General management

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: General Management. Výstupem je profesní titul MBA.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Tento program představuje standardní pojetí MBA programů na univerzitách ve vyspělých zemích, především v USA, Anglii, Austrálii a dalších zemích s moderním vzdělávacím systémem.

Studium je určeno širokému spektru manažerů a specialistů, kteří mají zájem o svůj další rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu.

Prioritně je studium určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu. I když náš komplex opustilo již více, než 7917 posluchačů MBA, MSc a LLM, je každý posluchač tohoto studia rozvíjen jako exkluzivní originál a uplatní se v řídících funkcích kteréhokoliv podniku.

Délka studia

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Informace o systému studia

Modul č. 1

Modul č. 2

Management a etika
Marketing
Komunikace a obchodní jednání
Právo v podnikání
Účetnictví
Řízení lidských zdrojů a personalistika
Sociologie
Daně
Management, strategický management, globální management
Závěrečný seminář
Sending...