MBA - Management a leadership

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Management a leadership

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Management and leadership. Výstupem je profesní titul MBA.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech stupňů, personalistům, obchodníkům, ředitelům a učitelům škol, pracovníkům veřejné správy. Prioritně je určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií, jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu. I když náš komplex opustilo již více, než 7 917 absolventů, MBA a LLM je každý náš absolvent je rozvíjen jako exkluzivní originál.

Délka studia

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv, a studium můžete zahájit ihned. Na nic nemusíte čekat.

Informace o systému a cílech studia

Modul č. 1

Modul č. 2

Efektivní komunikace
Budování podnikové kultury a etiky firmy
Management a marketing
Řízení lidských zdrojů a personalistika
Leadership a niterní leadership v práci manažera
Ochrana osobních údajů
Psychologie
Osobnostní rozvoj lídra I
Sociologie
Závěrečný seminář
Sending...