MBA - Manažer IT týmů - CIO

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Manažer IT týmů - CIO

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Chief Information Officer. Výstupem je profesní titul MBA.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Na vysoce profesionální a kvalifikované práce pracovníků IT je dnes závislá každá instituce. Pro tyto pracovníky je samozřejmostí, že se průběžně neustále ve své profesi vzdělávají. Nutí je k tomu rozvoj hardware a software. Studium je smysluplné jak pro IT seniory, tak i pro všechny aktivní mladé IT pracovníky (správce sítí, OSVČ, programátory, grafiky atd.), protože po několika létech praxe se nejschopnější z nich začnou přesunovat do vedoucích pozicí. Je také určeno odborným učitelům středních škol, správcům informačních systémů, počítačových sítí, vedoucím údržby, vedoucím programátorských týmů, analytikům a dalším profesím v oblasti IT.

Délka studia

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia. Vlastní rychlost studia si řídí posluchač také sám, podle svých možností a pracovního zatížení.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje. Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Modul č. 1

Modul č. 2

Efektivní komunikace
Ochrana osobních údajů
Management a marketing
Kybernetická ochrana firmy
Internet věcí
Podnikové informační systémy
Počítačové sítě
Umělá inteligence
Psychologie a sociologie pro řízení týmu
Závěrečná práce
Sending...