MBA - Osobnostní rozvoj lídra

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Osobnostní rozvoj lídra

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Personality development of the leader. Výstupem je profesní titul MBA.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Zatímco 17. až 20. století bylo zaměřeno na materiální stránku života civilizace, bude následující období 21. století věnováno duchovnímu rozvoji člověka. Ti lídři, kteří chtějí uvést svoji instituci do nového věku, se již dnes snaží pracovat na svém osobním rozvoji. Toto studium je určeno všem manažerům, podnikatelům, jednatelům a všem znalostním pracovníkům, kteří mají zájem uvolnit svůj osobnostní potenciál a osobnostní potenciál svých spolupracovníků.

Studium je určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí ke studiu mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí.

Délka studia

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač studium rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase.

Cíle studia

Studium probíhá prostřednictvím internetových technologií. Každý měsíc dostanete studijní dokumentaci prostřednictvím internetu a vy si můžete studovat, kdy vám to vyhovuje, a odkudkoliv – z domu, z pracoviště, z chaty atd. Snažíme se o to, abyste vše, co studujete, ihned aplikoval na svoji praxi. Samozřejmě, že vždy vycházíte ze svých dosavadních životních a profesních zkušeností.

Studijní materiály jsou koncipovány tak, aby Vám zpřístupnili současné pojetí specialisty z oboru a také nastínili očekávanou budoucnost.

Po prostudování dokumentace na konci měsíce si zpracujete v krátkém dokumentu shrnutí toho, jak můžete nové znalosti operativně využít. Tento stručný dokument odešlete tutorovi k vyhodnocení.

Na konci studia vypracujete disertační práci, ve které zpracujete problém, na který hledáte v rámci zaměstnavatele řešení, nebo vás toto téma zajímá.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Disertační práci obhájíte pře komisí, složenou z profesorů, docentů a specialistů z praxe.

Modul č. 1

Modul č. 2

Pozitivní lídr
Osobnostní rozvoj lídra II
Manipulace
Manažerská etika
Niterný leadership
Využití sociálních sítí v práci podnikatele a manažera
Pozitivní komunikace
Vývoj umělé inteligence a vliv na rozvoj podniku a institucí státní správy
Osobnostní rozvoj lídra I
Jak psát disertační práci
Sending...