MBA - Strategické řízení vnitřní kultury podniku

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Strategické řízení vnitřní kultury podniku

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Strategic management of company internal culture. Výstupem je profesní titul MBA.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Toto studium je určeno mužům a ženám, všem manažerům, podnikatelům, jednatelům a všem znalostním pracovníkům, k jejichž nejvýznamnějším povinnostem patří systematicky budovat podnikovou kulturu, mezilidské vztahy, řídit znalosti a připravit podnik na příchod umělé inteligence. Prioritně je studium určeno personalistům a top manažerům, kteří dosáhli takové pozice v hierarchii firmy, že jsou schopni významně firemní kulturu ovlivnit.

Studium je určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí.

Délka studia

I když toto studium trvá 12 měsíců, může si, v případě pracovního zatížení, posluchač své studium i rozvolnit.

Informace o systému studia

Modul č. 1

Modul č. 2

Management a etika
Umělá inteligence
Efektivní komunikace
Psychologie a organizační chování
Podniková kultura a organizační chování
Sociologie
Sdílení a řízení znalostí
Ochrana proti nebezpečné manipulaci
Leadership a niterný leadership v práci manažera
Závěrečný seminář
Sending...