Master of Science - MSc.

Profesní managerské vzdělání

Charakteristika vzdělání

Specializace MSc. programů

Délka studia: ve všech specializacích dvousemestrální studium.

Forma studia: prostřednictvím internetových technologií odkudkoliv a kdykoliv (přes internet s využitím elektronických studijních textů, videonahrávek a dalších moderních mobilních technologií).

Požadavky na přijetí ke studiu: absolventi vysokých škol (Bc., Mgr., Ing., BBA, BA, MSc., JUDr., atd.), nebo absolventi středních škol s maturitou s odpovídající praxí. (Požadovaný rozsah je projednáván individuálně s prorektorkou pro pedagogickou činnost.)

Studium probíhá on-line formou studia. Cílem studia je umožnit českým manažerům a specialistům vstup do tzv. Open University. Ve vyspělých zemích mohou Open University posluchači studovat kdykoli a kdekoli si vyberou. Máme absolventy v šesti zemích světa. V našem komplexu absolvovalo přes 7917 absolventů a mezi nimi máme od roku 1991 pověst průkopníka v oblasti flexibilního, on-line učení.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje. Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. Po skončení studia studijního textu, nebo když si posluchač poslechne videonahrávku, ověří si znalosti na samodiagnostickém test a promyslí si možnosti a okamžité využití nových znalostí ve svém životě a na svém pracovišti. V průběhu tohoto studia neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi a kariéru. Plně využívá a navazuje na dosavadní zkušenosti. Studium je zakončeno vypracováním disertační práce a jejím obhájením před zkušební komisí.

Každý náš absolvent dostává mimo vlastní diplom MSc. také výpis absolvovaných předmětů tzv. Diploma supplement, který prokazuje jejich kreditní úroveň. Diplomy jsou absolventům předávány na slavnostní promoci.

Cena studia na vyžádání na studijním oddělení
Sending...