MSc - Aplikovaná informatika

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Aplikovaná informatika

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Applied Informatics. Výstupem je profesní titul MSc.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Studium je určeno manažerům a specialistům v oblasti IT, CIO, produktovým manažerům IT, vedoucím týmů IT, programátorům, vedoucím podnikových informačních systémů, správcům datových center, správcům sítí, učitelům informatiky na základních a především středních školách, vývojářům a dalším pracovním pozicím v oblasti IT.

Délka studia

Studium programu MSc. trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv, protože když se sejde skupina přihlášek ke stejné specializaci, zahájíme studium bezodkladně. Na nic nemusíte čekat. Tempo studia si může posluchač řídit sám.

Cíle studia

Studium probíhá on-line formou studia. Cílem studia je umožnit českým manažerům a specialistům vstup do tzv. Open University. Ve vyspělých zemích mohou Open University posluchači studovat kdykoli a kdekoli si vyberou. Máme absolventy v šesti zemích světa.

MSc. je profesní titul vzdělávacího programu, který je podniky a institucemi ve vyspělém světě vysoce hodnocen. Tento mezinárodní titul není specificky upraven českými zákony. V ČR je tedy chápán jako neakademický profesní titul, uváděný za jménem. Pro takové studijní programy je charakteristická vysoká přizpůsobivost potřebám posluchačů a praxe a mimořádně velká volnost zacílení studia každého posluchače na jeho potřeby, zájmy, osobní rozvoj a individuální formy vzdělávání.

Modul č. 1

Modul č. 2

Internetové technologie
Databázové systémy
Podnikové informační systémy
Softwarové inženýrství a architektura softwaru
Umělá inteligence
Cloudy, Big data, NoSQL databáze a datamining
Objektové programování
Počítačové sítě
Ochrana osobních údajů
Závěrečný seminář
Sending...