MSc - Řízení kybernetické bezpečnosti vzdělávacích institucí

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Řízení kybernetické bezpečnosti vzdělávacích institucí

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Cyber security management of educational institutions. Výstupem je profesní titul MSc.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Studium je určeno ředitelům, manažerům, specialistům ve vzdělávacích institucích, odborným učitelům a správcům sítí, kteří si jsou vědomí, že to jsou oni, kdo je za kybernetickou bezpečnost firmy odpovědný.

Kybernetická bezpečnost každé vzdělávací instituce se stává stěžejním problémem každého ředitele školy, ústavu, dětského domova a dalších vzdělávacích institucí. Nedostatečná kybernetická ochrana jejich instituce může v extrémním případě vést až k její likvidaci. Tito lidé potřebují mít přehled o tom, kterým směrem se ubírá vývoj v této oblasti, aby mohli neustále přizpůsobovat svoje strategie očekávané blízké budoucnosti.

Délka studia

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia

Studium probíhá prostřednictvím internetu. V každém modulu posluchač nejprve věnuje stanovený čas na prostudování studijního textu, promyslí si aplikace získaných znalostí ve své praxi a vypracuje na toto téma semestrální projekt v rozsahu cca pěti stran, podle svého zaměření. Po absolvování všech modulů zpracuje posluchač disertační práci, jejímž základem budou průběžné projekty a osobní cíle posluchače.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti v rámci týmu slevu na školném po individuální dohodě.

Studium všech účastníků je zakončeno slavnostní promocí. Bližší informace obdrží posluchač při zahájení studia.

Modul č. 1

Modul č. 2

Strategické řízení ochrany osobních údajů (GDPR)
Co nás čeká - bezpečnost 5G sítí
Kybernetická bezpečnost vzdělávacích institucí
Využití cloudů ke zvýšení bezpečnosti dat ve vzdělávacích institucích
Kybernetická bezpečnost dětí
Ochrana vzdělávacích institucí proti hrozbám ze sociálních sítí
Kybernetické hrozby dnes a v blízké budoucnosti
Umělá inteligence
Počítačové sítě a jejich zranitelnost
Disertační práce
Sending...