MSc - Leadership

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Leadership

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Leadership. Výstupem je profesní titul MSc.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Studium je určeno manažerům a specialistům, kteří usilují o svůj rozvoj v oblasti profesní i osobnostní, a chtějí se zaměřit na svůj osobní rozvoj a dosažení kariérních či životních cílů. Studium je vhodné pro praktiky, kteří působí v oblasti obchodu a na ekonomických a marketingových pozicích v institucích.

Délka studia

Studium programu MSc. trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv, protože když se sejde skupina přihlášek ke stejné specializaci, zahájíme studium bezodkladně. Na nic nemusíte čekat. Tempo studia si může posluchač řídit sám. Posluchač si může vypracování diplomové práce přesunout do třetího semestru.

Cíle studia

Ke studiu přijímáme zájemce, kteří mají ukončeno minimálně vysokoškolské bakalářské studium libovolného směru, absolutorium vyšší odborné školy nebo středoškolské vzdělání s odbornou praxí při vedení týmů nebo projektů.

Studium probíhá on-line formou studia. Cílem studia je umožnit českým manažerům a specialistům vstup do tzv. Open University. Ve vyspělých zemích mohou Open University posluchači studovat kdykoli a kdekoli si vyberou. Máme absolventy v šesti zemích světa.

MSc. je profesní titul vzdělávacího programu, který je podniky a institucemi ve vyspělém světě vysoce hodnocen. Tento mezinárodní titul není specificky upraven českými zákony. V ČR je tedy chápán jako neakademický profesní titul, uváděný za jménem. Pro takové studijní programy je charakteristická vysoká přizpůsobivost potřebám posluchačů a praxe a mimořádně velká volnost zacílení studia každého posluchače na jeho potřeby, zájmy, osobní rozvoj a individuální formy vzdělávání.

Modul č. 1

Modul č. 2

Komunikační a obchodní dovednosti
Chování zákazníka
Leadership a niterný leadership
Pozitivní lídr a síla pozitivního myšlení
Vývojové tendence v řízení lidských zdrojů
Krizové řízení podniku
Manažerská etika
Manipulační techniky
Ochrana osobních údajů
Závěrečný seminář
Sending...