MSc - Podnikové informační systémy

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Podnikové informační systémy

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Business Information Systems. Výstupem je profesní titul MSc.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Tento program je určený specialistům z praxe, kteří zpravují informační podnikové systémy, PC technologie a sítě.

Délka studia

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia.

Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné, i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Modul č. 1

Modul č. 2

Sdílení a řízení znalostí v podniku
Počítačové sítě
Podnikové informační systémy
Softwarové inženýrství
Operační systémy
Databázové systémy
Internetové a mobilní technologie
Internet věcí, umělá inteligence a podnikové informační systémy.
Kybernetická ochrana podniku
Závěrečný seminář
Sending...