Ochrana člověka za mimořádných okolností

presenční studium

Akreditace MŠMT

MSMT- 17129/2019-1-528

Délka studia

2 semestry
presenční forma

Garant

Mgr. Pavel Polián

Cíle vzdělání

Studium má 140 hodin přímé hodinové dotace.

Studium je dvousemestrální a určeno pro učitele základních a středních škol a vychovatele. Získané znalosti využití při rozvoji schopností žáků, které vyučují čelit mimořádným situacím. Dále se mohou tohoto studia zúčastnit vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří využijí získané znalosti při zabezpečení ochrany žáků a pracovníků školy za mimořádných situací.

Forma studia: presenční

Délka studia: dva semestry (1 rok)

1. semestr

2. semestr

Aktuální otázky státní správy a krizového řízení
Požární ochrana
Obecné zásady řešení havarijních a krizových situací
Výcvik v práci s mapou
Základy kartografie a topografie
Historie a současnost civilní ochrany
Aktuální otázky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
Legislativa krizových situací
Krizový management
Psychologie komunikace
Výcvik v krizových situacích
Chování v krizových situacích
Ochrana obyvatelstva
Medicína katastrof
Integrovaný záchranný systém
Řízení organizace v podmínkách rizikaVýuka probíhá v kampusu Akademie HUSPOL - Osvobození 699, Kunovice. K dipozici je velké parkoviště.

Vzdělávací program Ochrana člověka za mimořádných situací bude zakončen závěrečným zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z ústní a praktické části.

Poplatky za studium od září 2020 - Ochrana člověka za mimořádných událostí

Cena za studium je na vyžádání na studijním oddělení.
Sending...