Asistent pedagoga

pro získání kvalifikace pro pedagogickou činnost

Víkendové studium

Zahájujeme studium od září 2020
Neváhejte, již přijímáme přihlášky ke studiu.
Přijímáme do naplnění kapacity!
(Nutno vybrat akad. rok 20/21, měsíc září!)

Akreditace MŠMT

MSMT-27774/2019-1-782

Délka studia

2 semestry
víkendové studium

Začátek studia

1. 9. 2020

Garant

Mgr. Iveta Matušíková, PhD., MBA

Komu je studium určeno?

Je mnoho důvodů, proč uvažovat nad budoucností v oblasti práce asistenta pedagoga. O této budoucnosti by měli uvažovat ti z Vás, kdo máte rádi děti, chcete s nimi žít a pomáhat jim.

Především by to měla být láska k dětem a této profesi.

Často nyní slyšíme, že v současné době jsou platy asistentů pedagoga malé. To se ale brzy změní. Vláda ve svém programovém vyhlášení stanovila, že platy ve školství v roce 2021 dosáhnou na 130% republikového průměru, což bude velice atraktivní. Asistenti pedagoga by mohli být ve třídě 6, 7, 8, nebo 9:

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 18465 20040 21675 23490 29775 37215 37530 38205 39030 39975 41460
2 19155 20760 22575 24450 30630 37545 37875 38865 39855 41190 43410
3 20355 22140 24015 26160 31440 37980 38460 39375 41445 42915 45750
4 21765 23640 25680 27795 32880 38775 39645 40845 43185 46065 49545
5 23145 25185 27345 29745 34350 39975 40905 42570 45870 49605 54435
6 25125 27315 29610 32175 36780 42015 43170 44925 49710 53700 58830
7 25830 28050 30435 33075 37830 42975 44100 46140 50895 55050 60240

Určitě se shodneme, že to již bude velice lukrativní. Znamená to však také, že se na tuto pozici pohrne mnoho zájemců. Pokud si dokončíte požadovanou pedagogickou kvalifikaci, budete mít velikou přednost i v této situaci.

Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Forma studia: víkendová (6 – 7 víkendů za semestr)

Délka studia: dva semestry (1 rok)

Vzdělávací program je tvořen pěti tematickými okruhy:

Tématický okruhHodinová dotaceKredityUkončení
Škola, školní práce a role asistenta pedagoga2614zkouška
Podpora žáka2412zkouška
Systém péče o žáka105zkouška
Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika
v práci asistenta pedagoga
2014zkouška
Praxe konzultace k závěrečné práci4615zápočet - potvrzení o praxi - závěrečná práce
Celkem hodin12660

Výuka probíhá v kampusu Akademie HUSPOL - Osvobození 699, Kunovice. K dipozici je velké parkoviště.

Teoretická část vzdělávání bude ověřena formou testové zkoušky po absolvování každého vzdělávacího modulu. Po absolvování a ověření modulu praxe bude studium ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení (v souladu s § 4, odst. 3, vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

Součástí závěrečné zkoušky bude:

  1. Prezentace závěrečné práce
  2. Diskuse nad okruhy z oblasti podpory žáka
  3. Diskuse nad okruhy z oblasti škola, školní práce a role asistenta pedagoga

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o absolvování studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které splňuje ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. § 20 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Poplatky za studium od září 2020 - Asistent pedagoga

Poplatek za přijímací řízení 450,- Kč
Školné činí měsíčně 950,- Kč
Poplatek za závěrečnou zkoušku 2490,- Kč

Školné se platí v měsíčních splátkách vždy k 10. dni v měsíci převodem z účtu, nebo platbou v hotovosti na kampusu vysoké školy.

Školné je možné zasílat na následující účty:

1543223379/0800
Česká spořitelna a.s.
27-9990090287/0100 
Komerční banka a.s.
4013310014/7500
IBAN: SK6775000000004013310014
ČSOB (vkladem hotovosti na účet zřízený na Slovensku)

Jako variabilní symbol je důležité uvést Vaše rodné číslo.

Sending...