Doplňující pedagogické studium

pro učitele, mistry odborného výcviku a vychovatele

Víkendové studium

Zahájujeme studium od září 2020
Neváhejte, již přijímáme přihlášky ke studiu.
Přijímáme do naplnění kapacity!

Akreditace MŠMT

MSMT-34180/2019-4-1010

Délka studia

3 semestry

Začátek studia

1. 9. 2020

Garant

Mgr. Iveta Matušíková, PhD., MBA

Je mnoho důvodů, proč uvažovat nad budoucností v oblasti učitelství a vychovatelství na ZŠ a SŠ.

Především by to měla být láska k dětem a této profesi.

Často nyní slyšíme, že v současné době jsou platy učitelů malé. To se ale brzy změní. Vláda ve svém programovém vyhlášení stanovila, že platy ve školství v roce 2021 dosáhnou na 130% republikového průměru, což bude velice atraktivní. Mzdy středoškoláka v sedmém platovém stupni by činila 42 975,- Kč, mzda učitele vysokoškoláka v sedmém platovém stupni by činila 50 895,- Kč.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 18465 20040 21675 23490 29775 37215 37530 38205 39030 39975 41460
2 19155 20760 22575 24450 30630 37545 37875 38865 39855 41190 43410
3 20355 22140 24015 26160 31440 37980 38460 39375 41445 42915 45750
4 21765 23640 25680 27795 32880 38775 39645 40845 43185 46065 49545
5 23145 25185 27345 29745 34350 39975 40905 42570 45870 49605 54435
6 25125 27315 29610 32175 36780 42015 43170 44925 49710 53700 58830
7 25830 28050 30435 33075 37830 42975 44100 46140 50895 55050 60240

Určitě se shodneme, že to již bude velice lukrativní. Znamená to však také, že se na tuto pozici pohrne mnoho zájemců. Pokud si dokončíte požadovanou pedagogickou kvalifikaci, budete mít velikou přednost i v této situaci.

Celé studium je zaměřeno na podporu výchovně-vzdělávacího procesu škol. Každý předmět v modulu je zakončený elektronickým testem. Jednotlivé moduly jsou zakončeny dílčí zkouškou při závěrečné ústní zkoušce před komisí jmenovanou rektorem Akademie HUSPOL s.r.o.

Studium je plně elektronizované – studijní materiály dostane student v elektronické podobě.

Délka studia je 3 semestry (1,5 roku)

učitelé odborných předmětů střední školy

Vysokoškolské vzdělání II. stupně, tzn. (Ing., Mgr.) ve smyslu zákona č. 563/2004 sbírky, § 9. ve studijním oboru, který odpovídá charakteru odborných předmětů SŠ. Pokud uchazeč má vystudován I. stupeň vysokoškolského vzdělání, tzn. (Bc.) se zaměřením viz. výše, může se do studia přihlásit - osvědčení o úspěšném absolvování studia v kurzu získá až po řádném ukončení navazujícího magisterského programu.

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing.), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů střední školy. Tímto studiem získají způsobilost vyučovat odborný(é) předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu (strojírenství, informatika, ekonomické obory, biologie, ekologie a životní prostředí, elektrotechnika, chemie, informatika, kybernetika, potravinářství, právo, strojírenství, zemědělství, přírodní vědy).

učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy

Vysokoškolské vzdělání II. stupně, tzn. (Ing., Mgr.) ve smyslu zákona č. 563/2004 sbírky, § 9. ve studijním oboru, který odpovídá charakteru všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ. Pokud uchazeč má vystudován I. stupeň vysokoškolského vzdělání, tzn. (Bc.) se zaměřením viz. výše, může se do studia přihlásit - osvědčení o úspěšném absolvování studia v kurzu získá až po řádném ukončení navazujícího magisterského programu.

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. – včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů střední školy. Tímto studiem získají způsobilost vyučovat všeobecně vzdělávací předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu (informatika, biologie, ekologie a životní prostředí, elektrotechnika, historické vědy, filozofie, chemie, informatika, kybernetika, společenské vědy, právo, zemědělství, přírodní vědy, jazyky).

učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy

Vysokoškolské vzdělání II. stupně, tzn. (Ing., Mgr.) ve smyslu zákona č. 563/2004 sbírky, § 8. ve studijním oboru, který odpovídá charakteru předmětům 2. stupně ZŠ. Pokud uchazeč má vystudován I. stupeň vysokoškolského vzdělání, tzn. (Bc.) se zaměřením viz. výše, může se do studia přihlásit - osvědčení o úspěšném absolvování studia v kurzu získá až po řádném ukončení navazujícího magisterského programu.

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. – včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů 2. stupně základní školy. Tímto studiem získají způsobilost vyučovat předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu (informatika, biologie, ekologie a životní prostředí, elektrotechnika, historické vědy, filozofie, chemie, informatika, kybernetika, společenské vědy, právo, společenské vědy, zemědělství, přírodní vědy, jazyky).

učitelé praktického vyučování střední školy

Program je určen pro absolventy s vysokoškolským (Bc., Ing., Mgr.), vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Program je určen pro uchazeče s úplným středním odborným vzděláním, zejména zemědělského, technického, strojírenského, potravinářského, ekologického, stavebního zaměření a v příbuzných oborech vzdělání. Studijní obor není určen pro absolventy gymnázií a konzervatoří.

vychovatelé

Podmínkou přijetí do studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Poplatky za studium od září 2020 - Doplňující pedagogické studium

Poplatek za přijímací řízení: 450,- Kč
Školné činí měsíčně 950,- Kč
Poplatek za závěrečnou zkoušku 2 490,- Kč

Školné se platí v měsíčních splátkách vždy k 10. dni v měsíci převodem z účtu, nebo platbou v hotovosti na kampusu vysoké školy.

Školné je možné zasílat na následující účty:

1543223379/0800
Česká spořitelna a.s.
27-9990090287/0100 
Komerční banka a.s.
4013310014/7500
IBAN: SK6775000000004013310014
ČSOB (vkladem hotovosti na účet zřízený na Slovensku)

Jako variabilní symbol je důležité uvést Vaše rodné číslo.

Sending...