Specialista chovu a výcviku zvířat

specializace psi

Vzdělávací program Specialista chovu a výcviku zvířat (Master in animal breeding and Training - MABT) je určen všem, kteří se profesně věnují výcviku zvířat (např. psovodi Horské služby, psovodi soukromých bezpečnostních agentur, psovodi specialisté, cvičitelé zvířat v Nadačních organizacích podporujících postižené spoluobčany, chovatelé zvířat, pracovníci v útulcích pro opuštěná zvířata, pracovníci v záchranných stanicích pro divoká zvířata, trenéři zvířat v cirkusech, zoologických zahradách, zábavních parcích aj.), psovodům Policie, Celní správy, Vězeňské služby, Městské policie.

Základní taktické dovednosti se psem

Seminář je zaměřen na základní taktické postupy při výkonu služby se psem.

Sending...