MANAGERSKÉ VZDĚLÁNÍ

Přehled programů managerského vzdělání na soukromé vysoké škole Akademie HUSPOL

Nabízíme Vám profesní managerské vzdělávání orientované na výkon povolání a rozvoj svých Vašich profesních i osobnostních kompetencí.
BBA program je projektován tak, aby posluchačům poskytl teoretické vysokoškolské znalosti základních oblastí vědních disciplín, které potřebuje vedoucí pracovník, nebo specialista v oboru. Posluchači se mohou specializovat na Management zahraničního obchodu nebo Vedoucí provozu. Vzdělání využijí jednatelé podniků, podnikatelé, pracovníci v provozních funkcích v podnicích, v obchodních a marketingových útvarech, vedoucí a pracovníci sekretariátů atd.
Stačí Vám středoškolské vzdělání s maturitou a můžete začít studovat prostřednictvím internetových technologií z domu, z pracoviště, z chaty, odkudkoliv, kde máte k dispozici internet.

#bba #managerskevzdelani

Nabízíme Vám profesní managerské vzdělávání orientované na výkon povolání a rozvoj svých Vašich profesních i osobnostních kompetencí.
MBA programy jsou u nás koncipovány jako okamžitá podpora posluchače v jeho kariéře. Každodenní aplikace nových poznatků v průběhu studia se promítá ihned do každodenní efektivity práce studenta i jeho podniku. Studium umožňuje aplikovat ve své práci současné nejmodernější přístupy k řízení týmů a manažera.
K dispozici máte specializace studia MBA, které můžete studovat prostřednictvím internetových technologií z domu, z pracoviště, z chaty, odkudkoliv, kde máte k dispozici internet.

#mba #managerskevzdelani

Nabízíme Vám profesní managerské vzdělávání jako pokračování studia MBA., orientované na výkon povolání a rozvoj svých Vašich profesních i osobnostních kompetencí.
MSc. programy v našem pojetí se intenzivně zaměřují na budování kompetencí, které bude potřebovat manažer a jeho tým v blízké budoucnosti, aby mohl transformovat technologie, procesy řízení, podnikovou a týmovou kulturu správným směrem, který zabezpečí prosperitu firmy i období plného nástupu čtvrté průmyslové revoluce.
K dispozici máte specializace studia MSc., které můžete studovat prostřednictvím internetových technologií z domu, z pracoviště, z chaty, odkudkoliv, kde máte k dispozici internet.

#msc #managerskevzdelani

Sending...