PROFESNÍ VZDĚLÁNÍ

Přehled programů profesního vzdělání na soukromé vysoké škole Akademie HUSPOL

Vzdělávací program Specialista chovu a výcviku zvířat (Master in animal breeding and Training - MABT) je určen všem, kteří se profesně věnují výcviku zvířat (např. psovodi Horské služby, psovodi soukromých bezpečnostních agentur, psovodi specialisté, cvičitelé zvířat v Nadačních organizacích podporujících postižené spoluobčany, chovatelé zvířat, pracovníci v útulcích pro opuštěná zvířata, pracovníci v záchranných stanicích pro divoká zvířata, trenéři zvířat v cirkusech, zoologických zahradách, zábavních parcích aj.), psovodům Policie, Celní správy, Vězeňské služby, Městské policie.

#vycvikpsu #chovpsu #profesnivzdelani

Sending...